Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.04

 • 38069 AlSrv - Poprawiono działanie wpisów Rozmiar logu i Rozmiar logu diagnostycznego dla serwera w trybie RC i Pasywnym.
 • 38016 OpcUaDrv - Poprawiono problem występujący przy zerwaniu połączenia podczas dodawania monitorowanych zmiennych.
 • 37978 ProcWin - Zoptymalizowano wczytywanie plików skryptów.
 • 38056 Ptm - Dodano dokumentację protokołu MultiInfo.
 • 35303 Ptm - Wprowadzono ignorowanie spontanicznych komunikatów diagnostycznych wysyłanych przez modem dla łącza SMS-COM.
 • 38015 Ptm MultiInfo - Dodano wczytywanie certyfikatu z magazynu Local Machine w trybie usługi.
 • 38366 Ptm MultiInfo - Poprawiono błędny rozmiar sms w kodowaniu Unicode.
 • 37869 SmartGasDrv - Dodano zmienną predefiniowaną RecNum.
 • 37533 SmartGasDrv - Umożliwiono transmisję danych z wykorzystaniem łącza MultiInfo.
 • 37909 SmsDrv - Dodano obsługę protokołu MacR4.
 • 38224 SmsDrv - Poprawiono odczyt przyrostów godzinowych.
 • 37844 SqlDrv - Poprawiono problem przy pobieraniu danych.
 • 37435 Starter - Poprawiono problem błędnego wyboru wersji językowej dla systemów anglojęzycznych.
 • 38249 TelTase2 - Poprawiono problem z brakiem możliwości wyłączenia logu diagnostycznego.
 • 38225 TelTase2 - Poprawiono problem z niewyświetlaniem listy zmiennych dostępnych u partnera.
 • 38138 TelView - Dodano dynamiczną zamianę nazwy źródła dla elementów raportu według konfiguracji źródeł.
 • 37966 TelView - Dodano możliwość stosowania cofnij/ponów ze skrótów klawiszowych dla programu uruchomionego z ukrytą wstążką.
 • 38104 TelView - Poprawiono aktualizację listy skal wykresu po edycji z poziomu źródła danych.
 • 38146 TelView - Poprawiono automatyczne generowanie minimum i maksimum przy zmianie typu progu dla elementu Słupek.
 • 38128 TelView - Poprawiono funkcjonowanie mechanizmu przesunięcia czasu na wykresie.
 • 36958 TelView - Poprawiono możliwy błąd aplikacji występującego przy zamykaniu aplikacji.
 • 38182 TelView - Poprawiono problem błędu zamknięcia schematu podczas wykonywania funkcji przycisku uruchom program.
 • 38203 TelView - Poprawiono problem uruchamiania okna wyboru zmiennej na dialogu Parametry warstw.
 • 36433 TelView - Poprawiono problem ze zwalnianiem biblioteki interfejsowej TNTWIface w trakcie zamykania TelView.
 • 38195 TelWin - Poprawiono błąd ładowania plików pomocy za pomocą klawiszu F1.
 • 37755 TelWin - Poprawiono by licznik wersji plików var nie był inkrementowany, gdy wyłączone jest wersjonowanie.
 • 38216 TelWin - Poprawiono odpytywanie domeny użytkownika w przypadku, gdy pierwszy człon nazwy DNS tej domeny jest różny od nazwy NetBIOS.
 • 38017 TelWin WebInterface - Dostosowano działanie algorytmu funkcji przycisku Wyszukiwanie na schemacie do obowiązującego w module TelView.
 • 37965 TelWin WebInterface - Poprawiono brak uwzględnienia uprawnień do modyfikacji danych przy akceptowaniu alarmu.
 • 37976 TelWin WebInterface - Poprawiono odświeżanie raportu bieżącego i listy alarmów po odzyskaniu połączenia z serwerem.
 • 37806 TelWinWs - Poprawiono pobieranie wartości liczbowych typu int.
 • 37842 WebEngine - Poprawiono problem podczas rysowania tekstu za pomocą mechanizmu GDI.
 • 38010 WebMgr - Poprawiono automatyczne wylogowanie najstarszej sesji dla aplikacji Android.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.03

 • 37720 AlSrv - Poprawiono problem dodania takiej samej nazwy profilu rejestracji jak zmiennej.
 • 37817 Drivery - Dodano zabezpieczenie znaków specjalnych dla nazwy w źródle. Jeśli w kodowanej nazwie pojawią się znaki #, %, \
  to zostaną zastąpione na kolejno \#, \%, \\.
 • 37973 MtpDrv - Uzupełniono brakujący fragment dokumentacji na temat programowania urządzenia.
 • 37940 Ptm Multiinfo - Dodano szczegółowe informacje o wysyłanej wiadomości sms do logu.
 • 37972 Ptm Multiinfo - Dodano walidację znaków w odbieranym ciągu binarnym.
 • 37786 TelSrv - Umożliwiono wprowadzenie nazwy obiektu dłuższej niż 50 znaków.
 • 37680 TelView - Poprawiono problem z zawieszaniem się aplikacji przy włączaniu niektórych schematów zawierających schemat w schemacie.
 • 37969 TelView - Przywrócono działanie klawisza F2 jako funkcję wyzwalania przycisku.
 • 37618 UsrMan - Poprawiono problem związany z nadpisywaniem parametru ini "Katalog pliku hasel".
 • 38004 WebInterface - Poprawiono brak uwzględnienia uprawnień do modyfikacji danych podczas edycji wartości w elemencie pomiar.
 • 36820 WebInterface - Poprawiono obsługę konfiguracji wyświetlania elementów mapy.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.02

 • 37882 GM2Srv - Poprawiono błędną odpowiedź E5. 37765 OpcUaDrv - Dodano wpisywanie w logu informacji o statusie opc otrzymanym
  w trybie subskrypcji.
 • 37787 OpcUaDrv - Poprawiono mechanizm tworzenia i usuwania subskrypcji.
 • 37785 PTM - Dodano w logu informację o zawartości wiadomości sms wraz z numerem nadawcy w protokole MultiInfo.
 • 37885 Ptm - Poprawiono odczyt wiadomości sms typu binarnego w protokole MultiInfo.
 • 37852 SmartGasDrv - Dodano dodatkowe logowanie numeru nadawcy niepoprawnego pakietu.
 • 37048 TelSrv - Poprawiono mechanizm pakowania danych archiwalnych dla plików zawierających polskie znaki w nazwie.
 • 37854 TelSrv - Poprawiono możliwe problemy przy odczycie danych archiwalnych po włączeniu modułu.
 • 37821 TelSrv - Poprawiono zapis parametru Zip= w sekcji Konfiguracja pliku TelSrv.ini.
 • 37849 TelSrv - Zlikwidowano potencjalny wyciek pamięci spowodowany otwarciem pliku zip z danymi archiwalnymi.
 • 37867 TelView - Poprawiono archiwizacje schematu z funkcji przycisku, z wykorzystaniem zdefiniowanego wzorca.
 • 37881 TelView - Poprawiono błąd wprowadzenia niepoprawnego formatu daty i czasu w pomiarze.
 • 37890 TelView - Poprawiono błędnie uzupełnione, w poprzednich wersjach, formatowanie tekstowe w pomiarze.
 • 37873 TelView - Poprawiono działanie okna przeglądarki po aktualizacji Windows.
 • 37677 TelView - Poprawiono wybór funkcji przycisku dla funkcji o tej samej nazwie.
 • 37553 TelView - Poprawiono wyświetlanie zakładki SIMONE poza schematem w trybie uruchomieniowym.
 • 37898 TelView - Przeniesiono tworzenie katalogu wbudowanej przeglądarki z App do lokalnego katalogu użytkownika %appdata%\Local.
 • 37827 TelWin WebInterface - Poprawiono działanie przycisku nawigowania mapą w dół ekranu.
 • 37805 TelWinWs - Poprawiono problem z aktualizacją zmiennych monitorujących.
 • 37721 TelWinWS - Usunięto niepotrzebne próbki poza zakresem podczas pobierania danych archiwalnych.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.01

 • 37811 Ptm - Poprawiono przekazywanie numeru nadawcy w protokole multiinfo.
 • 37804 Ptm - Poprawiono zawieszanie się modułu przy zdefiniowanych kilku kierunkach multiinfo.
 • 37694 SMSDrv - Dodano parametry "Godzina doby gazowniczej", "Czas przelicznika", "Czas początku harmonogramu" oraz
  "Czas końca harmonogramu" dla protokołu CRS-003.
 • 37586 TelView - Poprawiono problem z niezamykającą się aplikacją Excel po imporcie z formatu XML.
 • 37777 TelWin WebInterface - Poprawiono odświeżanie aktywnych regionów po aktualizacji widoku schematu.
 • 37528 TelWin WebInterface - Poprawiono odświeżanie tytułu schematu.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.00

 • 32614 AlSrv - Umożliwiono dodanie znaczników dla nowej linii i tabulacji w treści powiadomienia mailowego.
 • 37477 BackMgr - Poprawiono mechanizm dodawania adresu wirtualnego.
 • 36801 Dodano możliwość wskazania katalogu roboczego dla funkcji uruchamiania programu z przycisku.
 • 36727 OPCUADrv - Dodano obsługę pobierania danych archiwalnych.
 • 36894 OPCUADrv - Dodano obsługę różnych polityk bezpieczeństwa.
 • 35839 OPCUASrv - Dodano obsługę udostępniania danych archiwalnych w serwerze.
 • 37460 ProcWin - Poprawiono pobieranie wartości zmiennych przy użyciu INCLUDE_VAR.
 • 37369 Ptm - Dodano obsługę usługi wysyłania/odbierania sms Multiinfo.
 • 37198 Serwery - Dodano obsługę parametru "Blokada rodzaju rejestracji" dla serwerów zmieniających poziom logowania przy zamknięciu.
 • 36419 Starter - Dodano ograniczenie konfiguracji dla modułu ptm i mk.
 • 36684 Starter - Poprawiono odczytywanie parametrów z pliku konfiguracyjnego.
 • 35765 TelSrv - Zmodyfikowano sposób wyznaczania znacznika czasowego dla zmiennej będącej obliczeniem LastValid.
 • 34725 TelView - dla wykresów typu schodkowy i słupkowy gdy są ustawione etykiety pokazywany jest na nich także czas startu i stopu danej wartości
  oraz czas trwania tego stanu.
 • 36808 TelView - Dodano warunek wyróżniania przycisku: "zawiera", dla zmiennych predefiniowanych oraz bieżących (wartość - tekstowa).
 • 37201 TelView - Dodano wyświetlanie na mapie obiektów typu punkt na podstawie pliku kształtu SHP.
 • 37676 TelView - Eksport/import biblioteki do XML uwzględnia ustawienia typu tła.
 • 37377 TelView - Poprawiono wyświetlanie nadmiarowych parametrów na dialogu konfiguracyjnym wykresu.
 • 37143 TelView - Poprawiono wyświetlanie parametrów elementu po podwójnym kliknięciu na pozycję listy elementów.
 • 36974 TelView - Poprawiono wyświetlanie progów sygnalizacji.
 • 37250 TelView - Poprawiono wyświetlanie skali schematu.
 • 37150 TelView - Poprawiono zachowywanie ustawień startowych po edycji parametrów w elemencie Wykres.
 • 35378 TelView - Przywrócenie możliwości ograniczania liczby znaków dla wartości tekstowych w pomiarze.
 • 37165 TelView - Umożliwiono rozróżnienie wartości stałej i zmiennej w funkcji sterowania analogowego.
 • 36984 TelView - Umożliwiono wyświetlania skali zawierającej etykiety danych na wykresach.
 • 31393 TelView - Wprowadzono nowy silnik przeglądarki WWW Edge Chromium (WebView2).
 • 37637 TelView - Zabezpieczono funkcjonowanie okna powiadomień o alarmach/zdarzeniach.
 • 37462 TelView - Poprawiono obsługę list z definicjami źródeł danych i skal w elemencie wykres.
 • 19562 TelWin - Dodano informację o użytkowniku blokującym edycję pliku.
 • 37031 TelWin WebInterface - wyświetlanie wartości startowej dla funkcji przycisku Sterowanie analogowe.
 • 35017 TelWinRpc - Udostępniono serwer udostępniający dane po protokole WebSocket.
 • 37316 TelWinWs - Poprawiono szyfrowanie hasła użytkownika.