Poni?sze linki umożliwiają pobranie aktualnej wersji systemu GasWin.

  Do uruchomienia programu niezb?dne jest posiadanie klucza.
  Prosimy o przesłanie zapytania na adres:mail gaswin

PAMI?TAJ !!!

stop

Przed uaktualnieniem wersji należy wykonać
KOPIE kodów, aplikacji i danych!

Wersja 3.1.0.844 

Data publikacji: 29.03.2018

  GW2014_3_1_0_844_install.zip
(15,0 MB)
  Wersja instalacyjna GasWin2014 (3.1.0.844)
  GasWin2014.pdf
(4,5 MB)
  Dokumentacja programu GasWin2014

Wersja 2.0 

Data publikacji: 29.03.2018

  gw2install.zip
(10,7 MB)
  Wersja instalacyjna GasWin2Prof (2.0.26.0)
  valpack.zip
(11,0 MB)
  Zawartość katalogu VALPACK
  GasWin2.pdf
(4,4 MB)
  Dokumentacja programu GasWin2

Wersja 1.0 

Data publikacji: 12.05.2014

  gwinstall.zip
(8,1 MB)
  Wersja instalacyjna GasWinProf 1.51 (obsługa nowej doby gazowniczej)
  GasWin1_DobaGaz.pdf
(7,8 MB)
  Informacja o nowej dobie gazowniczej
  gwinstall.zip
(7,8 MB)
  Wersja instalacyjna GasWinProf 1.48 (wg doby gazowniczej obowi?zującej do 31.06.2012)
  valpack.zip
(10,5 MB)
  Zawartość katalogu VALPACK
  gwdde.xls
(15 KB)
  Demo pobierania danych do MS Excel poprzez interfejs DDE
  GasWin.pdf
(1,8 MB)
  Dokumentacja programu GasWin