logo TEL STER

Prezentacja firmyPrezentacja firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Firma TEL-STER Sp. z o.o. działa na rynku oprogramowania SCADA już 20 lat. Zebrane doświadczenia w trakcie przygotowywania kolejnych wersji oprogramowania TELAS, a następnie TelWin SCADA umożliwiają tworzenie rozwiązań coraz lepiej dopasowanych do oczekiwań klientów, wspierając podnoszenie efektywności procesów w przemyśle poprzez dostarczanie nowoczesnych technologii w obszarach automatyki przemysłowej i gazownictwa. Dysponujemy zespołem specjalistów, którzy w zakresie tworzenia oprogramowania i jego wdrażania na obiektach nie mają sobie równych. Zapewniamy wysokiej jakości usługi serwisowe, także całodobowe oraz specjalistyczne szkolenia. Firma TEL-STER jest wyłącznym właścicielem praw do oprogramowania:
TelWin SCADA | System SCADA | Wizualizacja & Procesy przemysłowe

Głównym celem działania firmy TEL-STER Sp. z o.o. jest rozwój oprogramowania TelWin SCADA oraz oferowanie klientom szerokiego zakresu usług związanych z rozwijanym oprogramowaniem takich jak szkolenia, wdrożenia, serwis. Zebrane doświadczenia przy realizacji oprogramowania sterowników PLC szeregu zrealizowanych obiektów, w szczególności węzla rozdziału gazu WRGII Gustorzyn, pozwalają również na oferowanie kompleksowych rozwiązań związanych z realizację oprogramowania dla urządzeń automatyki przemysłowej. Jednocześnie powstało wiele innych produktów, które z powodzeniem wchodzą na rynek oprogramowania, m.in.:

  • System wymiany i zarządzania informacją służb dyspozytorskich -TelNOTE
  • Program monitorujący pobór gazu poprzez elektroniczne przeliczniki gazu -GasWin
  • System zarządzania usługą przesyłową gazu -TelGAZ
  • System wspomagający procesy biznesowe związane z handlem i dystrybucją gazu (nominacje/prognozowanie, renominacje/reprognozowanie, bilansowanie) -TelNOM local
  • Narządzie umożliwiające wymianę dokumentów typu B2B za pomocą protokołu AS4 -TelCOMM
  • System prognozowania zużycia gazu -TelPROGNOSE
  • Interfejs systemu TelWin SCADA do współpracy z oprogramowaniem symulacyjnym Simone -TelSIMONE
  • System dynamicznego zarządzania ciśnieniem dla przedsiębiorstw wodociągowych -DPMS.