INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY SERWISU WWW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TEL-STER Sp. z o.o. siedzibą w Suchym Lesie, ul. Stefana Stefańskiego 23, 62-002 Suchy Las, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178284 (dalej: Administrator). Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Biuro TEL-STER Sp. z o.o. Poznań Poland
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia dostępu do niepublicznej części serwisu www.tel-ster.pl oraz do przesyłania informacji związanych z działalnością firmy TEL-STER sp z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji dostępu do niepublicznej części serwisu www.tel-ster.pl lub do czasu odwołania zgody.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować odmową dostępu do niepublicznej części serwisu www.tel-ster.pl oraz do przesyłania informacji związanych z działalnością firmy TEL-STER sp z o.o.
  7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.