A zaczęło się od systemu TELAS ...

Historia firmy TEL-STER sięga początku lat dziewięćdziesiętych XX wieku. Wtedy to Artur Sobkowiak, we współpracy z Wielkopolskim Okręgowym Zakładem Gazownictwa, opracował system Telas. Tak jak Microsoft zaczynał od DOS-a, tak nasza firma zaczynała od systemu Telas. Był to system pracujący w środowisku DOS, ukierunkowany na obsługę dyspozytorni WOZG. Z biegiem czasu system być udoskonalany, powiększyła się też grupa osób zaangażowanych w jego rozbudowę. System Telas obsługiwał coraz większą gamę różnych urządzeń.

Następnie stworzyliśmy system TelWin SCADA...

W połowie lat dziewięćdziesiętych, wobec upowszechniającego się graficznego interfejsu użytkownika i systemu Windows (wersja 3), zostały od podstaw opracowane założenia nowego systemu nazwanego TelWin SCADA. U podstaw koncepcji systemu TelWin SCADA legła idea budowy modularnej, pozwalającej na swobodne rozszerzanie funkcjonalności systemu i tworzenie systemów rozproszonych. System TelWin SCADA zawierał w sobie funkcjonalność systemu Telas, dzięki czemu mógł z Łatwością zastąpił starszy system. Jednocześnie system TelWin SCADA jest z założenia systemem otwartym, możliwym do zastosowania w różnych dziedzinach. Dzięki perspektywicznemu projektowi system ten jest dziś z powodzeniem stosowany w większości zakładów gazowniczych w Polsce, w wielu wodociągach, szpitalach i innych zakładach przemysłowych. Z upływem czasu system TelWin być wzbogacany o nowe możliwości i obsługiwał coraz więcej protokołów komunikacyjnych. Wraz z pojawieniem się 32-bitowych systemów operacyjnych (Windows 95, Windows NT) pojawiła się wersja 2 systemu TelWin SCADA (w pełni zgodna z wersję pierwszą). Dzięki nowej, 32 bitowej platformie, system TelWin SCADA mógł zaoferować większą wydajność i stabilność. Na początku XXI wieku pojawiła się kolejna, trzecia wersja systemu, zawierająca wiele nowych cech i umożliwiająca łatwiejsze tworzenie dużych, rozproszonych instalacji. W wersji tej pojawiły się nowe możliwości takie jak obsługa skryptów (umożliwiająca dowolne rozszerzanie przez użytkowników funkcjonalności serwera), szerszy wachlarz typów danych, moduły eksportu danych przez interfejsy ODBC i DDE, nowy klient wizualizacji ze skalowalnymi schematami itd.

Terażniejszość

System TelWin SCADA jest ciągle rozwijany, zgodnie z sugestiami użytkowników, tak aby jak najlepiej spełniał ich oczekiwania. Rozbudowywana jest funkcjonalność, dodawane są nowe moduły umożliwiające obsługę specyficznych urządzeń. Dla użytkowników dostępny jest szybki serwis, większość problemów rozwiązywana jest na bieżąco w ciągu paru godzin.
Jednocześnie powstało wiele innych produktów, które z powodzeniem wchodzą na rynek oprogramowania, m.in.:

  • System wymiany i zarządzania informacją służb dyspozytorskich TelNOTE
  • Program monitorujący pobór gazu poprzez elektroniczne przeliczniki gazu - GasWin,
  • System zarządzania usługą przesyłową gazu - TelGAZ
  • System wspomagający proces dystrybucji gazu - TelGAZ OSD
  • System prognozowania zużycia gazu - TelPROGNOSE
  • Interfejs systemu TelWin SCADA do współpracy z oprogramowaniem symulacyjnym Simone - TelSIMONE
  • System dynamicznego zarządzania ciśnieniem dla przedsiębiorstw wodociągowych - DPMS

Zmienił się również sposób prowadzenia naszej firmy, która w 2003r. została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Mamy nadzieję, że oferowane przez nas produkty i usługi spełniają Państwa oczekiwania i są dobrze oceniane.