Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Lista zmian TelWin SCADA 7.04.00

 • 33566 AlSrv - Dodano blokowanie profili powiadomień za pomocą zmiennej predefiniowanej.
 • 32586 AlSrv - Dodano weryfikację czy profil dostępu zdefiniowany dla zmiennej istnieje.
 • 10647 AlSrv - Dodano wpis w ini "Resetuj licznik powiadomien".
 • 33385 AlSrv - Poprawiono działanie logu diagnostycznego AlSrv_d_stp.
 • 34455 AlSrv - Ujednolicono miejsce zapisu logów diagnostycznych przy wysyłaniu powiadomień SMS.
 • 34337 AlSrv, TelSrv - Dodano wyświetlanie maksymalnej liczby znaków nazwy zmiennej w oknie "Definicja zmiennej".
 • 34570 AlSrv, TelSrv - Rozwiązano przyczynę możliwych problemów przy reinicjacji modułów z trybu RC.
 • 34689 BackMgr - Poprawiono problem wysyłania listy logów do modułu zdalnej konsoli.
 • 34311 GM2Drv - Wprowadzono możliwość wykorzystania wykładnika z tablicy DP urządzenia.
 • 34463 GMSrv, GM2Srv - utworzenie dokumentacji dla modułu.
 • 34498 OPCDrv - Rozwiązano możliwy problem ze wzrostem zajmowanej pamięci.
 • 34735 OPCDrv, OPCHDADrv - Poprawiono możliwe problemy łączenia się ze zdalnym serwerem OPC.
 • 34663 OPCUADrv - Poprawiono błędnie przypisywany timestamp dla wartości.
 • 34608 OPCUADrv - Zmodyfikowano algorytm przypisywania statusów.
 • 34644 PMEcologyDrv - Zaktualizowano parametry w dokumentacji systemu.
 • 30951 ProcWin - Umożliwiono oddanie aktywnej sesji w trybie RC.
 • 34592 PTM - Poprawiono wyszukiwanie na widoku łączy dla posortowanej listy łączy.
 • 34333 PTM - usprawnienia w GUI modułu.
 • 34594 PTM - Zabezpieczono działanie dialogu konfiguracji kierunków przed możliwymi wyciekami pamięci.
 • 34781 SimDrv - Poprawiono odczyt danych z kilku bloków DB.
 • 30367 TelSrv - Dodano możliwości grupowania cyfr we wzorze formatującym NumToTime.
 • 32564 TelSrv - Dodano resetowanie czasu oczekiwania na odświeżenie wartości zmiennej SYS_HASPStatus po restarcie bazy.
 • 33291 TelSrv - Dodano możliwość odczytu wyników pośrednich wartości raportowych dla obliczeń z wzorami zagnieżdżonymi.
 • 34319 TelSrv - Dodano przycisk "Weryfikacja" na dialogach Źródła i Obiekty dla źródła, wciśnięcie go powoduje zliczenie dla zaznaczonego obiektu liczby użyć.
 • 34582 TelSrv - Poprawiono algorytm weryfikacji podczas usuwania sterowników.
 • 34905 TelSrv - Poprawiono wyliczanie wartości zmiennej systemowej SYS_ReportInitQueue.
 • 31242 TelSrv - Umożliwiono definiowanie zmiennej SYS_Time prezentującą bieżący czas serwera w formacie Unix (aktualizowaną co sekundę).
 • 34886 TelSrv, AlSrv - likwidacja błędu aplikacji występującego po zmianie właściwości w definicji katalogu pochodnego.
 • 34556 TelSrv, AlSrv - Poprawiono wyłączenie trybu pasywnego po skonfigurowaniu bazy zmiennych.
 • 33329 TelView - Dodano możliwość definiowania tekstów ze znakami specjalnymi w parametrach komponentów (zestaw znaków Unicode).
 • 34525 TelView - Dodano przycisk rozwijania/zwijania grup na komponencie raport.
 • 34576 TelView - Dodano blokowanie przyciągania do siatki podczas obrotu elementów.
 • 32037 TelView - Dodano nowy tryb otwierania nowych okien edycji.
 • 33200 TelView - Dodano opcję wklejania elementów ze scalaniem warstw schematów.
 • 32215 TelView - Dodano skrót klawiszowy Ctrl+F2 uruchamiający podgląd wydruku.
 • 30665 TelView - Lista alarmów - Dodanie możliwości blokowania wybranych alarmów na czas jednej godziny.
 • 33908 TelView - Mapy - Dodano możliwość konfiguracji wyświetlania poszczególnych elementów map OSM.
 • 33905 TelView - Mapy - Dodano rysowanie podziałki liniowej.
 • 33911 TelView - Mapy - Dodano wyświetlanie numerów budynków dla map OSM.
 • 34361 TelView - Poprawiono błędny zapis źródła dla funkcji w wykresie f(x).
 • 34450 TelView - Poprawiono inicjowanie skali czasu dla wykresów tworzonych dynamicznie z pomiaru.
 • 34508 TelView - Poprawiono kolorowanie dni roboczych oraz dni świątecznych prezentowanych w oknie wykresu f(t) podczas wydruku.
 • 34477 TelView - Poprawiono mechanizm podmiany tekstu w progach elementu sygnalizacja.
 • 34283 TelView - Poprawiono obsługę parametru "Alias podstawowej domeny" w oknie dialogowym "Grupy użytkowników" oraz "Użytkownicy".
 • 34752 TelView - Poprawiono obsługę pozycjonowania kontrolek na ekranie edycji raportu.
 • 34505 TelView - Poprawiono odczyt kolorów z plików SVG.
 • 33970 TelView - Poprawiono odczytywanie parametrów układu okien użytkownika według wpisu konfiguracyjnego Preferowane ustawienia=Aplikacja.
 • 34730 TelView - Poprawiono prezentację danych na raporcie według podanego zakresu.
 • 34681 TelView - Poprawiono problem blokowania/ukrywania przycisku za pomocą zmiennej powodujący wyłączenie aplikacji.
 • 34726 TelView - Poprawiono problem pojawienia się nadmiernej ilości próbek na raporcie dobowym.
 • 34538 TelView - Poprawiono problem wyświetlania elementu biblioteki użytego na przycisku w zależności od aktywnej warstwy.
 • 34661 TelView - Poprawiono problem z odświeżaniem schematów z rysunkami.
 • 34426 TelView - Poprawiono problem, który może wystąpić przy formatowaniu wartości pobieranej z serwera.
 • 34445 TelView - Poprawiono problemy przy wyświetlaniu raportów przy małym oknie aplikacji.
 • 34471 TelView - Poprawiono sortowanie wartości liczbowych na raporcie.
 • 34745 TelView - Poprawiono tłumaczenie tekstów dla raportów.
 • 31427 TelView - Poprawiono wydajność odświeżania widoku raportu dla danych bieżących.
 • 34588 TelView - Poprawiono wyświetlanie elementu Rysunek.
 • 34583 TelView - Poprawiono wyświetlanie podglądu plików .sh, .shp, .shu na drzewku raportów.
 • 34504 TelView - Poprawiono zamiany wartości w definicji progów za pomocą mechanizmu zamian.
 • 34683 TelView - Przywrócono prezentowanie pełnego zakresu danych w elemencie raport przy transpozycji.
 • 34774 TelView - Przywrócono walidację wyświetlania pozycji menu w menu kontekstowym listy alarmów.
 • 34838 TelView - Przywrócono wywoływanie menu kontekstowego na wierszu będącym grupą.
 • 34733 TelView - Raporty - Przywrócono wygląd i widoczność przycisków przewijania.
 • 33036 TelView - Rozszerzono możliwość formatowania pomiarów w elemencie Raport.
 • 34777 TelView - Schematy pochodne - usunięto możliwość niezapisania zmian podczas gdy nadal jest aktywne pole edycyjne na liście zmian.
 • 31883 TelView - Umożliwiono uruchomienie programu z poziomu przycisku z parametrem wywołania przechowywanym w zmiennej.
 • 34706 TelView - Usunięto możliwy błąd aplikacji wynikający z niepoprawnego przesuwania do pozycji na liście alarmów po zmianie stanu alarmu.
 • 34740 TelView - Wyeliminowano efekt ucinania odtwarzania dźwięku przy długiej kolejce alarmów.
 • 34808 TelView - Wyeliminowano problem odświeżania okna schematu podczas korzystania z mechanizmu przesunięcia widoku.
 • 34652 TelView - Wyeliminowano wyświetlanie w podpowiedzi elementu znaku &, znajdującego się na wstążce.
 • 31753 TelView - Wykresy - Dodano przycisk umożliwiający powielenie okna wykresu.
 • 33981 TelView - Zmiana zapisu ustawień aplikacji i aplikacji użytkownika na zapis po zamknięciu dialogu ustawień.
 • 34840 TelView - Zmodyfikowano walidację wyświetlania pozycji menu w menu kontekstowym okien wykresów f(t).
 • 34839 TelView - Zmodyfikowano walidację wyświetlania pozycji menu w menu kontekstowym schematów.
 • 33537 TelView - Zoptymalizowano mechanizm pobierania danych z serwera na wykresach f(t).
 • 34642 TelView - Zoptymalizowano odczyt pliku mapy OpenStreetMap.
 • 34693 TelWinWeb - Wyświetlanie w oknie wykresu f(t) komunikatu o trwającym pobieraniu danych (po wykonaniu akcji przez użytkownika).
 • 33855 TelWinWeb Instalator - Rozbudowano weryfikację poprawności nadania uprawnień do katalogu aplikacji.
 • 34904 TelWinWS - Poprawiono możliwe problemy działania trybu RC.
 • 34692 WebEngine - Rozwiązano problem możliwych wycieków pamięci dla okien wykresów.