Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Lista zmian TelWin SCADA 7.03.01

 • 30665 AlSrv - Rozwiązno problem nadmiarowych powiadomień podczas reinicjacji bazy zmiennych.
 • 34263 TelView - Rozwiązano problem drukowania wykresu z poziomu podglądu wydruku.
 • 34310 TelView - Wskaźnik - Poprawny odczyt kolorów z wcześniejszych wersji schematów.

Lista zmian TelWin SCADA 7.03.00

 • 33293 PMEcologyDrv - Dodano nowy sterownik protokołu PMEcology.
 • 33564 AlSrv - Dodano statusy: błąd obliczenia do alarmów.
 • 33187 AlSrv - Dodano opis nr telefonu w profilu powiadomień.
 • 33845 AlSrv - Poprawiono niepoprawnie pojawiający się komunikat o błędzie zapisu do bazy SQL bez ustawionej konfiguracji zapisu do bazy SQL.
 • 33757 AlSrv - Poprawiono odczyt danych bieżących w trybie MIRROR.
 • 33347 AlSrv - Poprawiono wyświetlanie informacji o błędzie po zamknięciu dialogu z ustawieniami portów szeregowych.
 • 33937 AlSrv - Poprawiono wyświetlanie parametrów rejestrowanych.
 • 33514 SQLDrv - Dodano opcjonalny log diagnostyczny, do którego wypisywane są pełne odpowiedzi na zapytania.
 • 32358 MacSrv - Wycofano moduł z dystrybucji w systemie TelWin SCADA.
 • 33735 MK - Poprawiono obsługę dialogu konfiguracyjnego modułu.
 • 31278 Mk - Wprowadzono mechanizm szyfrowania połączeń między modułami systemu TelWin.
 • 30475 UsrMan.ini - Dodano nowy parametr w pliku konfiguracyjnym UsrMan.ini pozwalajacy na zdefiniowanie katalogu do pliku haseł.
 • 33257 OPCDrv - Dodano zabezpieczenia w przypadku wysłania niepoprawnego uchwytu do zmiennej przez serwer OPC.
 • 33870 ProcWin - Dodano nowe słowo kluczowe - IGNORE_CALCULATE_ERROR.
 • 32866 PTM, Alsrv - Dodano możliwość definiowania parametru maksymalnego czasu oczekiwania na odpowiedź modemu sms.
 • 30049 SimDrv - Dodano pomoc dla modułu.
 • 29114 SimDrv - Umożliwiono wykorzystanie powiązania zmiennych za pomocą nazwy symbolicznej.
 • 26607 Starter - Dodano dialog edycji parametrów konfiguracyjnych powiadomień. Zabezpieczono przechowywanie hasła do poczty email.
 • 33386 TelDiode - Dodano udostępnianie danych diagnostycznych poprzez TWSSrv.
 • 33452 TelDiode - Usprawniono działanie modułu w przypadku braku dostępności zasobów przy zapisie.
 • 33395 TelSrv - Poprawiono działanie wzoru AssignOnTrig.
 • 33995 TelSrv - Poprawiono problem definiowania pól źródło i nazwa w źródle dla zmiennych typu obliczenie ze sterowaniem.
 • 27158 TelSrv - Przeniesiono parametry Następny identyfikator danej/katalogu z pliku konfiguracyjnego do bazy zmiennych.
 • 32854 TelSrv - Uszczegółowiono wpisy w dokumentacji odnośnie wzorów.
 • 29820 TelSrv - Uzupełniono dokumentację modułu dotyczącą wzorów sumy ważonej.
 • 33754 TelSrv - Wzory - Poprawiono aktualizowanie listy argumentów wzoru po zmianie oraz usuwanie wzorów zagnieżdżonych.
 • 33769 TelSrv - Wzory - Poprawiono definiowanie parametrów opcjonalnych wzoru.
 • 33770 TelSrv - Wzory - Poprawiono konwersję argumentów typu "wzór" na argumenty typu "zmienna/stała".
 • 31243 TelSrv, AlSrv - Dodano możliwość wywołania procedury awaryjnej reinicjacji połączenia z bazą danych z trybu zdalnej konsoli.
 • 33038 TelSrv, AlSrv - Umożliwiono ustawienie katalogu pochodnego w konkretnym miejscu drzewka katalogów.
 • 33119 TelView - Dodano dla komponentu raport wyświetlanie znacznika czasowego dla danych bieżących.
 • 33035 TelView - Dodano możliwość ukrywania kolumn z wartościami nieznanymi na komponencie raport.
 • 33106 TelView - Dodano możliwość wyłączania sortowania na liście komponentu raport.
 • 32577 TelView - Dodano opcję umożliwiającą odtwarzanie głosowe treści alarmu przy jego powtórzeniach.
 • 31752 TelView - Dodano procentowy wygląd dla elementów Słupek oraz Wskaźnik kołowy.
 • 13607 TelView - Dodano skrót klawiaturowy Shift + Pause do "Rejestracji \ Przerejestrowania użytkownika".
 • 30665 TelView - Lista alarmów - Dodano możliwość blokowania wybranych alarmów na czas jednej godziny.
 • 33881 TelView - Poprawiono błąd podczas przeciągania na liście elementów schematu.
 • 33884 TelView - Poprawiono eksport danych schematu do Excela.
 • 33899 TelView - Poprawiono eksport listy alarmów do Excela.
 • 33607 TelView - Poprawiono eksport raportów bez określonego tytułu.
 • 33542 TelView - Poprawiono mechanizm funkcji przycisku blokowania/odblokowywania wartości raportowych na schemacie.
 • 33854 TelView - Poprawiono problem w elementach aktywnych z przenoszeniem wartości liczbowych mnożnika/przesunięcia/min/max/maska dla schematu w schemacie.
 • 34097 TelView - Poprawiono problem zawieszania się schematów w trybie edycji, zawierających elementy typu wykres f(t).
 • 33889 TelView - Poprawiono rysowanie elementów.
 • 33835 TelView - Poprawiono uruchamianie modułu z wykorzystaniem autoryzacji poprzez serwer systemu.
 • 33898 TelView - Poprawiono wyświetlanie właściwości na liście elementów.
 • 33122 TelView - Raporty - Wyłączenie widoczności przycisków przewijania dla raportów z dowolnym zakresem danych.
 • 33852 TelView - Słupek - Poprawiono rysowanie efektu 3D.
 • 33102 TelView - Umożliwiono domyślne rysowanie wykresu z czasem wybiegającym w przyszłość.
 • 32819 TelView - Wprowadzono podział wartości raportowych godzinowych na dwa typy: godzinowe i godzinowe bieżące.
 • 33913 TelView - Wykresy - Poprawiono rysowanie wykresów słupkowych.
 • 33302 TelView - Zoptymalizowano mechanizm odświeżania schematów.
 • 33756 TelView, TelSrv - Umożliwiono import z pliku Excela bez zainstalowanego pakietu Office.
 • 27031 TelWin - Poprawiono wyświetlanie elementów graficznych dla skali ekranu innej niż 100%.
 • 33446 TelWin - Poprawiono wyświetlanie elementów graficznych dla skali ekranu innej niż 100%.
 • 33759 TelWin WebInterface - przywrócono możliwość aktualizowania stron w podsystemie.
 • 31022 TelWinWS - Dodano przesyłanie informacji o statusie zmiennej podczas pobierania danych raportowych.
 • 21253 WebMgr - Dodano okno zarządzania sesjami w trybie zdalnej konsoli.