Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Lista zmian TelWin SCADA 7.03.05

 • 34498 OPCDrv - Rozwiązano możliwy problem ze wzrostem zajmowanej pamięci.
 • 34735 OPCDrv, OPCHDADrv - Poprawiono możliwe problemy łączenia się ze zdalnym serwerem OPC.
 • 34905 TelSrv - Poprawiono wyliczanie wartości zmiennej systemowej SYS_ReportInitQueue.
 • 34886 TelSrv, AlSrv - likwidacja błędu aplikacji występującego po zmianie właściwości w definicji katalogu pochodnego.
 • 34283 TelView - Poprawiono obsługę parametru "Alias podstawowej domeny" w oknie dialogowym "Grupy użytkowników" oraz "Użytkownicy".
 • 34752 TelView - Poprawiono obsługę pozycjonowania kontrolek na ekranie edycji raportu.
 • 34683 TelView - Przywrócono prezentowanie pełnego zakresu danych w elemencie raport przy transpozycji.
 • 34733 TelView - Raporty - Przywrócono wygląd i widoczność przycisków przewijania.
 • 34786 TelView - Schematy pochodne poprawiano działanie mechanizmu podmiany dla zmiennych: mnożnik, przesunięcie, minimum, maksimum, maska bitowa.
 • 34706 TelView - Usunięto możliwy błąd aplikacji wynikający z niepoprawnego przesuwania do pozycji na liście alarmów po zmianie stanu alarmu.
 • 34740 TelView - Wyeliminowano efekt ucinania odtwarzania dźwięku przy długiej kolejce alarmów.
 • 34808 TelView - Wyeliminowano problem odświeżania okna schematu podczas korzystania z mechanizmu przesunięcia widoku.
 • 34904 TelWinWS - Poprawiono możliwe problemy działania trybu RC.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.03.04

 • 34689 BackMgr - Poprawiono problem wysyłania listy logów do modułu zdalnej konsoli.
 • 34663 OPCUADrv - Poprawiono błędnie przypisywany timestamp dla wartości.
 • 34781 SimDrv - Poprawiono odczyt danych z kilku bloków DB.
 • 34730 TelView - Poprawiono prezentację danych na raporcie według podanego zakresu.
 • 34726 TelView - Poprawiono problem pojawienia się nadmiernej ilości próbek na raporcie dobowym.
 • 34745 TelView - Poprawiono tłumaczenie tekstów dla raportów.
 • 34583 TelView - Poprawiono wyświetlanie podglądu plików .sh, .shp, .shu na drzewku raportów.
 • 34777 TelView - Schematy pochodne - usunięto możliwość niezapisania zmian podczas gdy nadal jest aktywne pole edycyjne na liście zmian.
 • 34692 WebEngine - Rozwiązano problem możliwych wycieków pamięci dla okien wykresów.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.03.03

 • 34608 OPCUADrv - Zmodyfikowano algorytm przypisywania statusów.
 • 34644 PMEcologyDrv - Zaktualizowano parametry w dokumentacji systemu.
 • 34582 TelSrv - Poprawiono algorytm weryfikacji podczas usuwania sterowników.
 • 34556 TelSrv, AlSrv - Poprawiono wyłączenie trybu pasywnego po skonfigurowaniu bazy zmiennych.
 • 34576 TelView - Dodano blokowanie przyciągania do siatki podczas obrotu elementów.
 • 34681 TelView - Poprawiono problem blokowania/ukrywania przycisku za pomocą zmiennej powodujący wyłączenie aplikacji.
 • 34661 TelView - Poprawiono problem z odświeżaniem schematów z rysunkami.
 • 34683 TelView - Przywrócono prezentowanie pełnego zakresu danych w elemencie raport przy transpozycji.
 • 34677 WebMgr - Usunięto możliwe wycieki pamięci po stronie zdalnej konsoli.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.03.02

 • 34455 AlSrv - Ujednolicono miejsce zapisu logów diagnostycznych przy wysyłaniu powiadomień SMS.
 • 34570 AlSrv, TelSrv - Rozwiązano przyczynę możliwych problemów przy reinicjacji modułów z trybu RC.
 • 32486 MBusDrv, MBusSrv - Wprowadzono obsługę typu tekstowego (funkcja 10H).
 • 34592 PTM - Poprawiono wyszukiwanie na widoku łączy dla posortowanej listy łączy.
 • 34594 PTM - Zabezpieczono działanie dialogu konfiguracji kierunków przed możliwymi wyciekami pamięci.
 • 34457 TelSrv - Poprawiono problem inicjowania definicji sterownika OPCUADrv.
 • 34361 TelView - Poprawiono błędny zapis źródła dla funkcji w wykresie f(x).
 • 34450 TelView - Poprawiono inicjowanie skali czasu dla wykresów tworzonych dynamicznie z pomiaru.
 • 34477 TelView - Poprawiono mechanizm podmiany tekstu w progach elementu sygnalizacja.
 • 34283 TelView - Poprawiono obsługę parametru "Alias podstawowej domeny" w oknie dialogowym "Grupy użytkowników" oraz "Użytkownicy".
 • 34505 TelView - Poprawiono odczyt kolorów z plików SVG.
 • 33970 TelView - Poprawiono odczytywanie parametrów układu okien użytkownika według wpisu konfiguracyjnego - preferowane ustawienia=Aplikacja.
 • 34538 TelView - Poprawiono problem wyświetlania elementu biblioteki użytego na przycisku w zależności od aktywnej warstwy.
 • 34426 TelView - Poprawiono problem, który może wystąpić przy formatowaniu wartości pobieranej z serwera.
 • 34445 TelView - Poprawiono problemy przy wyświetlaniu raportów przy małym oknie aplikacji.
 • 34471 TelView - Poprawiono sortowanie wartości liczbowych na raporcie.
 • 34588 TelView - Poprawiono wyświetlanie elementu Rysunek.
 • 34504 TelView - Poprawiono zamiany wartości w definicji progów za pomocą mechanizmu zamian.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.03.01

 • 30665 AlSrv - Rozwiązno problem nadmiarowych powiadomień podczas reinicjacji bazy zmiennych.
 • 34263 TelView - Rozwiązano problem drukowania wykresu z poziomu podglądu wydruku.
 • 34310 TelView - Wskaźnik - Poprawny odczyt kolorów z wcześniejszych wersji schematów.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.03.00

 • 33293 PMEcologyDrv - Dodano nowy sterownik protokołu PMEcology.
 • 33564 AlSrv - Dodano statusy: błąd obliczenia do alarmów.
 • 33187 AlSrv - Dodano opis nr telefonu w profilu powiadomień.
 • 33845 AlSrv - Poprawiono niepoprawnie pojawiający się komunikat o błędzie zapisu do bazy SQL bez ustawionej konfiguracji zapisu do bazy SQL.
 • 33757 AlSrv - Poprawiono odczyt danych bieżących w trybie MIRROR.
 • 33347 AlSrv - Poprawiono wyświetlanie informacji o błędzie po zamknięciu dialogu z ustawieniami portów szeregowych.
 • 33937 AlSrv - Poprawiono wyświetlanie parametrów rejestrowanych.
 • 33514 SQLDrv - Dodano opcjonalny log diagnostyczny, do którego wypisywane są pełne odpowiedzi na zapytania.
 • 32358 MacSrv - Wycofano moduł z dystrybucji w systemie TelWin SCADA.
 • 33735 MK - Poprawiono obsługę dialogu konfiguracyjnego modułu.
 • 31278 Mk - Wprowadzono mechanizm szyfrowania połączeń między modułami systemu TelWin.
 • 30475 UsrMan.ini - Dodano nowy parametr w pliku konfiguracyjnym UsrMan.ini pozwalajacy na zdefiniowanie katalogu do pliku haseł.
 • 33257 OPCDrv - Dodano zabezpieczenia w przypadku wysłania niepoprawnego uchwytu do zmiennej przez serwer OPC.
 • 33870 ProcWin - Dodano nowe słowo kluczowe - IGNORE_CALCULATE_ERROR.
 • 32866 PTM, Alsrv - Dodano możliwość definiowania parametru maksymalnego czasu oczekiwania na odpowiedź modemu sms.
 • 30049 SimDrv - Dodano pomoc dla modułu.
 • 29114 SimDrv - Umożliwiono wykorzystanie powiązania zmiennych za pomocą nazwy symbolicznej.
 • 26607 Starter - Dodano dialog edycji parametrów konfiguracyjnych powiadomień. Zabezpieczono przechowywanie hasła do poczty email.
 • 33386 TelDiode - Dodano udostępnianie danych diagnostycznych poprzez TWSSrv.
 • 33452 TelDiode - Usprawniono działanie modułu w przypadku braku dostępności zasobów przy zapisie.
 • 33395 TelSrv - Poprawiono działanie wzoru AssignOnTrig.
 • 33995 TelSrv - Poprawiono problem definiowania pól źródło i nazwa w źródle dla zmiennych typu obliczenie ze sterowaniem.
 • 27158 TelSrv - Przeniesiono parametry Następny identyfikator danej/katalogu z pliku konfiguracyjnego do bazy zmiennych.
 • 32854 TelSrv - Uszczegółowiono wpisy w dokumentacji odnośnie wzorów.
 • 29820 TelSrv - Uzupełniono dokumentację modułu dotyczącą wzorów sumy ważonej.
 • 33754 TelSrv - Wzory - Poprawiono aktualizowanie listy argumentów wzoru po zmianie oraz usuwanie wzorów zagnieżdżonych.
 • 33769 TelSrv - Wzory - Poprawiono definiowanie parametrów opcjonalnych wzoru.
 • 33770 TelSrv - Wzory - Poprawiono konwersję argumentów typu "wzór" na argumenty typu "zmienna/stała".
 • 31243 TelSrv, AlSrv - Dodano możliwość wywołania procedury awaryjnej reinicjacji połączenia z bazą danych z trybu zdalnej konsoli.
 • 33038 TelSrv, AlSrv - Umożliwiono ustawienie katalogu pochodnego w konkretnym miejscu drzewka katalogów.
 • 33119 TelView - Dodano dla komponentu raport wyświetlanie znacznika czasowego dla danych bieżących.
 • 33035 TelView - Dodano możliwość ukrywania kolumn z wartościami nieznanymi na komponencie raport.
 • 33106 TelView - Dodano możliwość wyłączania sortowania na liście komponentu raport.
 • 32577 TelView - Dodano opcję umożliwiającą odtwarzanie głosowe treści alarmu przy jego powtórzeniach.
 • 31752 TelView - Dodano procentowy wygląd dla elementów Słupek oraz Wskaźnik kołowy.
 • 13607 TelView - Dodano skrót klawiaturowy Shift + Pause do "Rejestracji \ Przerejestrowania użytkownika".
 • 30665 TelView - Lista alarmów - Dodano możliwość blokowania wybranych alarmów na czas jednej godziny.
 • 33881 TelView - Poprawiono błąd podczas przeciągania na liście elementów schematu.
 • 33884 TelView - Poprawiono eksport danych schematu do Excela.
 • 33899 TelView - Poprawiono eksport listy alarmów do Excela.
 • 33607 TelView - Poprawiono eksport raportów bez określonego tytułu.
 • 33542 TelView - Poprawiono mechanizm funkcji przycisku blokowania/odblokowywania wartości raportowych na schemacie.
 • 33854 TelView - Poprawiono problem w elementach aktywnych z przenoszeniem wartości liczbowych mnożnika/przesunięcia/min/max/maska dla schematu w schemacie.
 • 34097 TelView - Poprawiono problem zawieszania się schematów w trybie edycji, zawierających elementy typu wykres f(t).
 • 33889 TelView - Poprawiono rysowanie elementów.
 • 33835 TelView - Poprawiono uruchamianie modułu z wykorzystaniem autoryzacji poprzez serwer systemu.
 • 33898 TelView - Poprawiono wyświetlanie właściwości na liście elementów.
 • 33122 TelView - Raporty - Wyłączenie widoczności przycisków przewijania dla raportów z dowolnym zakresem danych.
 • 33852 TelView - Słupek - Poprawiono rysowanie efektu 3D.
 • 33102 TelView - Umożliwiono domyślne rysowanie wykresu z czasem wybiegającym w przyszłość.
 • 32819 TelView - Wprowadzono podział wartości raportowych godzinowych na dwa typy: godzinowe i godzinowe bieżące.
 • 33913 TelView - Wykresy - Poprawiono rysowanie wykresów słupkowych.
 • 33302 TelView - Zoptymalizowano mechanizm odświeżania schematów.
 • 33756 TelView, TelSrv - Umożliwiono import z pliku Excela bez zainstalowanego pakietu Office.
 • 27031 TelWin - Poprawiono wyświetlanie elementów graficznych dla skali ekranu innej niż 100%.
 • 33446 TelWin - Poprawiono wyświetlanie elementów graficznych dla skali ekranu innej niż 100%.
 • 33759 TelWin WebInterface - przywrócono możliwość aktualizowania stron w podsystemie.
 • 31022 TelWinWS - Dodano przesyłanie informacji o statusie zmiennej podczas pobierania danych raportowych.
 • 21253 WebMgr - Dodano okno zarządzania sesjami w trybie zdalnej konsoli.