Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Lista zmian TelWin SCADA 6.09.13

 • 0031394: TelView - Rozwiązano problem zapisu rozmiaru, pozycji i maksymalizacji okna podglądu danych archiwalnych.
 • 0031407: TelView - Rozwiązano problem uruchamiania poleceń systemowego interpretera za pomocą funkcji przycisku Uruchom program.
 • 0031365: TelView - Rozwiązano problem modyfikowania w trybie edycji schematu, właściwości grupy elementów zawierających Przycisk z funkcją dynamiczny schemat/raport pochodny oraz Schemat w schemacie.
 • 0031404: TelView - Rozwiązano problem braku podmiany źródeł na podstawie zdefiniowanych aliasów.
 • 0031016: InventiaDrv - Rozwiązano problem automatycznego nadpisywania wpisu "Usuwanie danych" w .ini w trybie RC.
 • 0024683: TelView - Rozwiązano problem z kolorowaniem kontrolki prezentującej dane w elemencie raport.
 • 0031275: TelWinWS - Rozwiązano problem z funkcją Logout_v2.
 • 0031339: TelSrv - Rozwiązano problem weryfikacji źródła zmiennej typu pomiar.
 • 0031239: TelSrv - Rozwiązano problem samoczynnego przesuwanie listy zmiennych po zmianie pozycji zmiennej.
 • 0030770: ProcWin - Rozwiązano problem braku zatrzymania procedury w punkcie przerwania w trybie RC.

 

Lista zmian TelWin SCADA 6.09.12

 • 0031142: MK - Wprowadzono mechanizm przekierowania nazw modułów.
 • 0030880: TelView - Rozwiązano problem z zamykaniem okna z podpowiedzią kontekstową na liście alarmów po zmianie aktywnego okna komponentu na inny.
 • 0030765: TelView - Zoptymalizowano czas wczytywania danych raportowych na schematy.
 • 0031046: TelView - Rozwiązano problemy z importem plików dxf.
 • 0031223: TelView - Poprawiono zwalnianie blokady klawiszy systemowych w trakcie zamykania modułu.
 • 0031223: TelView - Poprawiono zwalnianie biblioteki monitorowania bezczynności pracy modułu w trakcie jego zamykania.
 • 0031135: TelView - Poprawiono odtwarzanie rozmiaru okna schematu typu popup przy odtwarzaniu układu startowego.
 • 0029799: TelView - Rozwiązano problem ograniczenia danych raportowych okresowych.
 • 0030725: TelView - Rozwiązano problem z wyświetlaniem nazw warstw w TelView.
 • 0030870: TelView - Poprawiono wyświetlanie wykresów słupkowych prezentujących bardzo duże wartości na skali.
 • 0031116: TelView - Rozwiązano problem podczas zmian w kilku obiektach jednocześnie.
 • 0030634: TelView - Poprawiono skalowanie okien komponentów w trybie zmaksymalizowanym po zmianie ustawienia głównego okna aplikacji.
  0031097: BackMgr - Rozwiązano problem z odświeżaniem statusu węzłów.
 • 0031097: BackMgr - Umożliwiono uruchomienia instancji modułu w trybie RC, w czasie działania instancji głównej, w ramach tej samej sesji Windows.
 • 0030706: TelSrv, AlSrv - Poprawiono obsługę zmiennych systemowe w trybie MIRROR.
 • 0031129: TelSrv - Umożliwiono wielowątkowy zapis danych archiwalnych do plików. W pliku TelSrv.ini w sekcji [Konfiguracja] należy dodać/zmodyfikować wpis: Watki archiwizacji=x, gdzie x= ilość wątków zapisu.
 • 0031137: TelSrv - Rozwiązano problem z pobieraniem zdalnych raportów dobowych za poprzednią dobę.
 • 0031019: TelSrv - Rozwiązano problem niedetrministycznego zachowania się opcji Nieaktywny po wywołaniu okna z parametrami katalogu.
 • 0030914: TelWinWS - Rozwiązano problem z nieprawidłowym DataStatus w wyniku zapytania o dane (WSDATA).
 • 0030521: IEC62056Drv - Rozwiązano problem z zapisem informacji o definicji zmiennej w TelSrv.

 

Lista zmian TelWin SCADA 6.09.11

 • 0030829: TelView - Rozwiązano problem wywołania funkcji z menu kontekstowego listy alarmów
 • 0030581: TelView - Rozwiązano problem z wysokością okna edycji wartości pomiaru
 • 0030809: TelView - Rozwiązano problem z poprawnym modyfikowaniem wartości w oknie raportu
 • 0030548: TelView - Rozwiązano problem z automatycznym odświeżaniem plików svg
 • 0030416: TelView - Rozwiązano problem z importem plików DXF
 • 0030616: TelView - Rozwiązano problem z przejściem do edycji dynamicznego schematu
 • 0030637: TelView - Rozwiązano problem uruchamiania komend systemowych funkcją przycisku
 • 0030328: TelSrv - Rozwiązano problem serwera podczas modyfikacji zmiennych archiwalnych z aplikacji klienckich
 • 0030460: TelSrv - Poprawiono dialog statystyk bazy zmiennych
 • 0030480: TelSrv - Dodano zmienne diagnostyczne do monitorowanie inicjowania raportów (liczba zainicjowanych zmiennych, kolejka)
 • 0030821: TelWinWS - Rozwiązano problem pobiernia wartości typu FLOAT10
 • 0030220: TelWinWS - Rozwiązano problem przy rejestracji zmiennych
 • 0029642: WebInterface - Ujednolicono komunikaty dotyczące ładowania danych.