Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Lista zmian TelWin SCADA 7.02.05

 • 34689 BackMgr - Poprawiono problem wysyłania listy logów do modułu zdalnej konsoli.
 • 34498 OPCDrv - Rozwiązano możliwy problem ze wzrostem zajmowanej pamięci.
 • 34582 TelSrv - Poprawiono algorytm weryfikacji podczas usuwania sterowników.
 • 34886 TelSrv, AlSrv - likwidacja błędu aplikacji występującego po zmianie właściwości w definicji katalogu pochodnego.
 • 34556 TelSrv, AlSrv - Poprawiono wyłączenie trybu pasywnego po skonfigurowaniu bazy zmiennych.
 • 34576 TelView - Dodano blokowanie przyciągania do siatki podczas obrotu elementów.
 • 34283 TelView - Poprawiono obsługę parametru "Alias podstawowej domeny" w oknie dialogowym "Grupy użytkowników" oraz "Użytkownicy".
 • 34752 TelView - Poprawiono obsługę pozycjonowania kontrolek na ekranie edycji raportu.
 • 34730 TelView - Poprawiono prezentację danych na raporcie według podanego zakresu.
 • 34726 TelView - Poprawiono problem pojawienia się nadmiernej ilości próbek na raporcie dobowym.
 • 34745 TelView - Poprawiono tłumaczenie tekstów dla raportów.
 • 34683 TelView - Przywrócono prezentowanie pełnego zakresu danych w elemencie raport przy transpozycji.
 • 34733 TelView - Raporty - Przywrócono wygląd i widoczność przycisków przewijania.
 • 34777 TelView - Schematy pochodne - usunięto możliwość niezapisania zmian podczas gdy nadal jest aktywne pole edycyjne na liście zmian.
 • 34786 TelView - Schematy pochodne poprawiano działanie mechanizmu podmiany dla zmiennych: mnożnik, przesunięcie, minimum, maksimum, maska bitowa.
 • 34706 TelView - Usunięto możliwy błąd aplikacji wynikający z niepoprawnego przesuwania do pozycji na liście alarmów po zmianie stanu alarmu.
 • 34808 TelView - Wyeliminowano problem odświeżania okna schematu podczas korzystania z mechanizmu przesunięcia widoku.
 • 34904 TelWinWS - Poprawiono możliwe problemy działania trybu RC.
 • 34692 WebEngine - Rozwiązano problem możliwych wycieków pamięci dla okien wykresów.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.02.04

 • 34592 PTM - Poprawiono wyszukiwanie na widoku łączy dla posortowanej listy łączy.
 • 34594 PTM - Zabezpieczono działanie dialogu konfiguracji kierunków przed możliwymi wyciekami pamięci.
 • 34361 TelView - Poprawiono błędny zapis źródła dla funkcji w wykresie f(x).
 • 34477 TelView - Poprawiono mechanizm podmiany tekstu w progach elementu sygnalizacja.
 • 34283 TelView - Poprawiono obsługę parametru "Alias podstawowej domeny" w oknie dialogowym "Grupy użytkowników" oraz "Użytkownicy".
 • 34505 TelView - Poprawiono odczyt kolorów z plików SVG.
 • 33970 TelView - Poprawiono odczytywanie parametrów układu okien użytkownika według wpisu konfiguracyjnego Preferowane ustawienia=Aplikacja.
 • 34538 TelView - Poprawiono problem wyświetlania elementu biblioteki użytego na przycisku w zależności od aktywnej warstwy.
 • 34426 TelView - Poprawiono problem, który może wystąpić przy formatowaniu wartości pobieranej z serwera.
 • 34445 TelView - Poprawiono problemy przy wyświetlaniu raportów przy małym oknie aplikacji.
 • 34471 TelView - Poprawiono sortowanie wartości liczbowych na raporcie.
 • 34588 TelView - Poprawiono wyświetlanie elementu Rysunek.
 • 34504 TelView - Poprawiono zamiany wartości w definicji progów za pomocą mechanizmu zamian.
 • 34263 TelView - Rozwiązano problem drukowania wykresu z poziomu podglądu wydruku.
 • 34271 TelView - Rozwiązano problem niewłaściwego komunikatu przy wejściu do właściwości wykresu.
 • 34310 TelView - Wskaźnik - Poprawiono odczyt kolorów z wcześniejszych wersji schematów.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.02.03

 • 33347 AlSrv - Poprawiono wyświetlanie informacji o błędzie po zamknięciu dialogu z ustawieniami portów szeregowych.
 • 33937 AlSrv - Poprawiono wyświetlanie parametrów rejestrowanych.
 • 33257 OPCDrv - Dodanie zabezpieczenia w przypadku wysłania niepoprawnego uchwytu do zmiennej przez serwer OPC.
 • 33994 TelSrv - Poprawiono zapis raportów do bazy dla konfiguracji "Pliki + kopia w bazie SQL".
 • 33919 TelSrv - Wzory - Poprawiono rejestrację wyników pośrednich dla wzorów z argumentami zawierającymi polskie znaki.
 • 34225 TelView - Czcionki - Zabezpieczenie dialogu na wypadek próby wprowadzenia czcionek o tych samych nazwach.
 • 33881 TelView - Poprawiono błąd podczas przeciągania na liście elementów schematu.
 • 33884 TelView - Poprawiono eksport danych schematu do Excela.
 • 34097 TelView - Poprawiono problem zawieszania się schematów w trybie edycji, zawierających elementy typu wykres f(t).
 • 33889 TelView - Poprawiono rysowanie elementów.
 • 33835 TelView - Poprawiono uruchamianie modułu z wykorzystaniem autoryzacji poprzez serwer systemu.
 • 33898 TelView - Poprawiono wyświetlanie właściwości na liście elementów.
 • 34200 TelView - Schematy - Poprawiono funkcjonowanie przesunięcia zmiennej Y w elemencie Sprite.
 • 33852 TelView - Słupek - Poprawiono rysowanie efektu 3D.
 • 33913 TelView - Wykresy - Poprawiono rysowanie wykresów słupkowych.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.02.02

 • 33757 AlSrv - Poprawiono odczyt danych bieżących w trybie MIRROR.
 • 33395 TelSrv - Poprawiono działanie wzoru AssignOnTrig.
 • 32854 TelSrv - Uszczegółowiono wpisy w dokumentacji odnośnie wzorów.
 • 33754 TelSrv - Wzory - Poprawiono aktualizowanie listy argumentów wzoru po zmianie oraz usuwanie wzorów zagnieżdżonych.
 • 33769 TelSrv - Wzory - Poprawiono definiowanie parametrów opcjonalnych wzoru.
 • 33770 TelSrv - Wzory - Poprawiono konwersję argumentów typu "wzór" na argumenty typu "zmienna/stała".
 • 33759 TelWin WebInterface - Przywrócono możliwość aktualizowania stron w podsystemie.
 • 33854 TelView - Poprawiono problem w elementach aktywnych z przenoszeniem wartości liczbowych mnożnika/przesunięcia/min/max/maska dla schematu w schemacie.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.02.01

 • 33735 MK - Poprawiono obsługę dialogu konfiguracyjnego modułu.
 • 33607 TelView - Poprawiono eksport raportów bez określonego tytułu.
 • 33542 TelView - Poprawiono mechanizm funkcji przycisku blokowania/odblokowywania wartości raportowych na schemacie.
 • 33683 TelView - Schematy - Poprawiono wywoływanie funkcji sterowanie w przycisku.
 • 33714 TelView - Wyeliminowano problem zawieszenia aplikacji przy uruchamianiu schematu z funkcji przycisku.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.02.00

 • 32590 DNP3Drv - Zaimplementowano nowy driver protokołu.
 • 31278 Mk - Wprowadzono mechanizm szyfrowania połączeń między modułami systemu TelWin.
 • 24541 OPCUADrv - zaimplementowano nowy driver protokołu.
 • 31472 TelSrv - Dodano funkcjonalność zagnieżdżania wzorów. 32572 TelSrv - Dodano wzór "W = If (Cond, True, False)" w grupie operacji wyboru.
 • 32170 TelView - Dodano opcję ukrywania siatki wykresu.
 • 31350 TelView - Umożliwiono wybór koloru z przezroczystością we wszystkich elementach schematu.
 • 32016 TelView - Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny aplikacji Poziom uprawnień do przełączania trybu pełnoekranowego.
 • 32277 TelWinWS - Dodano możliwość zalogowania kilku sesji jednocześnie.
 • 31652 TelWinWS - Dodano możliwość zestawienia wielu połączeń klienckich do jednego źródła według poświadczeń przekazanych w usłudze WebServic
 • 14492 WebInterface - Dodano pełne wsparcie dla funkcji przycisku: Zmiana parametrów schematu z danymi raportowymi.
 • 32814 AlSrv - poprawne formatowanie daty w nagłówku wysyłanej wiadomości pocztowej
 • 32090 AlSrv - Rozwiązano problem ustawiania nieaktywności katalogu w drzewku katalogów.
 • 27615 AlSrv - Skrócono czas wysyłania wiadomości SMS
 • 32632 AlSrv - Umożliwienie wysyłania maili z tematem zawierającym znaki ()
 • 30092 AlSrv - wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS) oraz pocztowych (e-mail) z polskimi znakami; podział długich SMSów na części
 • 31988 AlSrv - Znormalizowano typu alarmu dla zmiennych predefiniowanych
 • 32061 BackMgr - Dodano zabezpieczenie przy zamykaniu aplikacji z uruchomioną zdalną konsolą
 • 32555 BackMgr - Poprawiono synchronizację dla środowiska wieloinstancyjnego.
 • 27098 Instalator TelWinWebInterface - zmniejszenie opóźnień związanych z uruchomieniem skryptu PowerShell
 • 32146 InventiaDrv - Zablokowano możliwość sterowania pojedynczym bitem w rejestrze.
 • 32358 MacSrv - Wycofano moduł z dystrybucji w systemie TelWin SCADA.
 • 32164 MKDll - Przyspieszenie odczytu danych historycznych
 • 32357 ODBCSrv - Uzupełnienie informacji w logu o kliencie wykonującym polecenie z modułu TCPCommander.
 • 31273 OPCSrv - Rozwiązano problem przyrastającego zużycia pamięci RAM.
 • 33047 ProcWin - Poprawiono działanie funkcji MAKE_TIME_FROM_STRING.
 • 33011 ProcWin - Zoptymalizowano pobieranie danych bieżących.
 • 32995 SQLDrv - Rozwiązano problem pobierania danych bieżących w przypadku braku nazwy parametru w definicji nazwy zmiennej.
 • 33266 SQLDrv - zabezpieczono przed błędną konfiguracją kolumn
 • 32036 TelSrv - Poprawiono ustawianie katalogów jako aktywne i nieaktywne.
 • 30724 TelSrv - Rozwiązano problem z zamianą nazw obiektów w katalogach pochodnych gdy zmodyfikowano nazwę obiektu na dialogu z obiektami dla źródła.
 • 31270 TelSrv - Rozwiązano problem zapisu zmiennych ze znakiem ' w nazwie.
 • 31897 TelSrv - Umożliwiono nadpisanie definicji obiektu dla źródła podczas importu.
 • 29929 TelSrv - Uspójniono wklejanie i import na liście obiektów dla źródeł.
 • 29820 TelSrv - Uzupełniono dokumentację modułu dotyczącą wzorów sumy ważonej.
 • 30707 TelSrv - Zoptymalizowanie wyszukiwania w bazie.
 • 32968 TelSrv, AlSrv - Dodanie w mechanizmie zamiany złożonej uwzględniania parametru "katalog źródłowy" w ustawieniach katalogu pochodnego.
 • 33042 TelSrv, AlSrv - Dodanie weryfikacji poprawności ścieżek do szablonu w katalogach pochodnych.
 • 30540 TelSrv, AlSrv - Wprowadzono blokadę głównego okna aplikacji po wywołaniu okna postępu w czasie inicjowania/aktualizowania danych archiwalnych/raportowych
 • 31591 TelSrv/AlSrv - Dodano możliwość ustawiania katalogów pochodnych jako nieaktywnych.
 • 32195 TelSrv/AlSrv - Umożliwienie kopiowania i wklejania pozycji w oknie Zamienianie złożone
 • 32920 TelView - Dodano blokadę przeglądania listy wartości w oknie wykresu f(t) dla typu danych "predefiniowane".
 • 31853 TelView - Dodano informację o braku możliwości potwierdzenia alarmu grupowego na listach alarmów.
 • 31862 TelView - Dodano opcję kotwiczenia skalowalnego do krawędzi okna schematu.
 • 32251 TelView - Dodano zabezpieczenie przy odczycie parametrów elementu Wykres f(x).
 • 32255 TelView - Naprawiono brak podmiany zmiennych w seriach danych w wykresie f(x)
 • 32828 TelView - Naprawiono w wykresie f(x) mechanizm zamian by nie brał pod uwagę niezmodyfikowanych pól
 • 32953 TelView - Naprawiono wyświetlanie warstw w zależności od bieżącej skali dokumentu
 • 32419 TelView - Odświeżono wygląd ikon dla przycisków elementu wykres f(t).
 • 32166 TelView - Optymalizacja wyznaczania nazw kolumn w komponencie raport
 • 33267 TelView - Poprawienie pozycji okna otwieranego z funkcji przycisku "otwarcie komponentu"
 • 33554 TelView - Poprawienie prezentacji parametru trybu wyświetlania wartości na liście elementów schematu
 • 33555 TelView - Poprawienie wczytywania danych do raportów tworzonych dynamicznie z pomiaru.
 • 26123 TelView - Poprawiono błąd sterowania zmienną z funkcji przycisku, po którym następuje zamknięcie schematu.
 • 33227 TelView - Poprawiono błędy wyświetlania opisów źródeł predefiniowanych na wykresie f(t).
 • 32310 TelView - Poprawiono odczytywanie sekcji układu okien użytkownika z zewnętrznego pliku konfiguracyjnego.
 • 32818 TelView - poprawiono odświeżanie schematu po przełączeniu się w inny tryb schematu (przeglądania danych raportowych, jednostek energii, sIMONE)
 • 32969 TelView - Poprawiono rozszerzanie edytowanego pola pomiarowego na schemacie po wklejeniu wartości ze schowka Windows.
 • 32460 TelView - Poprawiono skalowanie wykresu i podglądu wydruku wykresu dla dużych czcionek.
 • 32057 TelView - Poprawiono treść podpowiedzi wyświetlanej nad elementem przycisk.
 • 32351 TelView - Poprawiono wczytywanie ustawień startowych dla nowych użytkowników
 • 32185 TelView - Poprawiono wydajność wyświetlania danych z długich okresów na kontrolce raportowej.
 • 33091 TelView - Poprawiono wyświetlanie polskich znaków w plikach SVG.
 • 31911 TelView - Poprawiono wyświetlanie wartości raportowych godzinowych na schemacie w zależności od daty schematu
 • 33568 TelView - poprawne wyświetlenie wartości dobowej po ustawieniu daty początkowej schematu jako bieżący czas
 • 32091 TelView - Rozwiązano problem aktualizacji zakresu przeglądania danych archiwalnych dla wykresu f(t) na schemaciei po zmianie wartości bieżącej pomimo braku zaznaczenia opcji Uaktualnianie danych archiwalnych wartością bieżącą.
 • 32216 TelView - Rozwiązano problem aktualizacji zakresu przeglądania danych raportowych dla wykresu f(t) na schemacie po zmianie rzeczywistego czasu schematu.
 • 32311 TelView - Rozwiązano problem dużego zużycia pamięci RAM przy odświeżaniu plików SVG.
 • 32573 TelView - Rozwiązano problem możliwości edycji skali pionowej wykresu po kliknięciu na wartość maksymalną/minimalną.
 • 33133 TelView - Rozwiązano problem odświeżania na schemacie wartości pomiarowych typu predefiniowanego.
 • 32341 TelView - Rozwiązano problem z odtwarzaniem alarmów dźwiękowych.
 • 32092 TelView - Rozwiązano problem zapamiętywania rodzaju atrybutu, wyświetlanego automatycznie po wybraniu typu: "atrybut" elementu Pomiar.
 • 30607 TelView - Schematy - Dodanie parametrów: tryb wyświelania zmiennej i maska bitowa na dialogu konfiguracyjnym przycisku w zakładkach definiujacych wyróżnianie i blokowanie/ukrywanie.
 • 33043 TelView - Schematy - korekta logiki działania dialogu edycji parametrów elementu Pomiar
 • 30217 TelView - Udostępniono mechanizm weryfikacji listy alarmów według podanego źródła.
 • 32212 TelView - Ujednolicono interpretację statusów zmiennych dla TelSrv i AlSrv dla elementu Sygnalizacja.
 • 26782 TelView - Uspójniono sposób definiowania parametrów: mnożnik, przesunięcie, min, max, maska bitowa.
 • 33197 TelView - Wprowadzono możliwość zmiany kierunku rysowania elementu słupek z poziomu listy elementów.
 • 32125 TelView - Wyeliminowanie dużego zużycia procesora przy odświeżaniu wykresów online
 • 33300 TelView - Wykres f(t) - Dodano możliwość pomijania wyświetlania etykiet dla określonych zakresów/wartości danej skali
 • 30950 TelView - Zapis widoku okna wykresu f(t) do pliku w formacie graficznym
 • 32994 TelView - zmiana sposobu uzupełniania wartości archiwalnych wartością bieżącą bezpośrednio po odświeżeniu danych na wykresie f(t)
 • 32314 TelView - Zoptymalizowano odświeżanie widoku dla schematów zawierających element przycisk z wyróżnieniem na podstawie nazwy aktualnego schematu.
 • 33296 TelWinWeb - Poprawiono blokowanie przycisków oraz drzewa komponentów przy wyświetlaniu formularzy modalnych
 • 33051 TelWinWS - Naprawiono wycieki pamięci
 • 33356 TelWinWS - Poprawiono, by próbki archiwalne, były przekazywane w kolejności przekazanej przez użytkownika
 • 32206 TelWinWS - Rozwiązano problem z dużym zużyciem pamięci RAM.
 • 33083 TWSSrv - Poprawiono problem z brakiem rozszerzenia pliku z definicją bazy zmiennych.
 • 29868 WebInterface - Implementacja weryfikacji wymaganej wersji środowiska uruchomieniowego MS .NET Framework w instalatorze.
 • 33223 WebInterface - minimalna wymagana wersja środowiska uruchomieniowego MS .NET Framework 4.7.2
 • 32910 WebInterface - Poprawiono wyświetlanie listy zdarzeń w przypadku braku profilu rejestracji na liście alarmów.
 • 32093 Zaktualizowano ikony na drzewkach katalogów w TelSrv, AlSrv, ProcWin, WebMgr.